«       

Dactyloriza maculata,
inheemse orchidee

foto gemaakt op 12 mei
(thema flora)

thema flora: Dactyloriza Maculata

De naam 'Orchis' komt vanuit het Grieks en het betekent teelbal of testikel.
De orchis heeft namelijk twee knolvormige wortels waarvan er elk jaar één uitgroeit en gaat bloeien.
De andere knol bloeit het jaar daarop.
De Orchis maakt daarbij gebruik (symbiose) van de in de grond aanwezige schimmels.